Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Sammanfattning säkerhetsgenomgång

Säkerhetsgenomgång för ÅVC+.

Säkerhet

 1. En i taget får släppas in genom grind och bommar. Det är ditt ansvar att grinden och bommen går igen efter dig och nästa person öppnar med sin identitet. Det är ok att ha med sig bärhjälp men kom ihåg att du är ansvarig för den personen du tar vad gäller säkerhet och ordningsregler.
 2. Du får bara vistas (gå ur bilen) innanför bommarna på respektive anläggning under obemannade öppettider. Utanför ÅVC-området finns känslig och farlig utrustning som endast får hanteras och beträdas av vår personal.
 3. Området är kameraövervakat och du som befinner dig på återvinningscentralen under obemannade öppettider spelas in. Syftet med inspelningen är att förhindra och följa upp olyckor och brott. Vi kommer även kontrollera att sortering utförs på rätt sätt. Sorterar man fel kan vi återkalla ditt tillstånd till ÅVC+.
 4. Det finns brandsläckare vid våghuset, vid farligt avfall och vi återbruket. Rädda larma släck. Skulle en personskada uppstå så ring alltid räddningstjänst 112.
 5. Skulle problem uppstå, till exempel strömavbrott, punktering, haveri på utrustning som hindrar att verksamheten kan bedrivas, kontakta journummer 0554-19892. Ring om det är akut.
 6. Tomma burkar, tuber, flaskor lämnas på rätt ställe för förpackningar. Det finns en behållare för plastförpackningar på området(13).
 7. Vi rekommenderar att barn sitter kvar i bilen. En ÅVC är ingen lekplats och trafiken kan bli hektisk. Gäller både på bemannat och obemannat.

Farligt avfall

 • Du får inte gå innanför avspärrning vid farligt avfall.
 • Vapen, ammunitio, sprängmedel lämnas till Polisen. Fyrverkerier till återförsäljare alt Polisen.
 • Sprutor: Hämta kärl hos apoteket Kronan, fyll och lämna till apoteket kronan i Kil. Medicin, lämnas till apoteket.
 • Asbest lämnas inplastat, max 30 kg, i container. Större mängd kommer du med på dagtid föranmäld. Vägs på fordonsvåg.
 • Olja ställs på uppsamlingstråget. Om det är fullt ställ i backar.
 • Sortera litiumbatterier separat från övriga små batterier, se skyltning. Blandning av batterier kan ge upphov till okontrollerad brand.
 • Alla aerosoler/sprayburkar på rätt plats, även tomma!
 • Stora tryckkärl, till exempel gasflaskor, acetylen, syrgas, kväve, är inte hushållsavfall. Det lämnas till återförsäljare.
 • Syror och baser hanteras varsamt! Syror/baser: Läs på om du kan.
  Högt pH basiskt och lågt pH surt. Ställ isär! Se skyltar.
  Ex syror: svavelsyra, saltsyra, rostätare, kalkrengöringsmedel är surt (lågt pH).
  Ex baser: Rengöringsmedel, målartvätt, m.m.
  Vet ni inte vad det är, ställ i okänt.
  Vet ni inte hur det skall sorteras, ställ i okänt och skriv på vad är. Pennor skall finnas tillgängligt
 • Bekämpningsmedel: Står på behållare, lämnas på rätt plats.
 • Om du spiller: Lägg på Absol på den blöta fläcken. Platta till lite. Vi tar hand om det dagen efter. Större läckage av farligt avfall anmäler du till journumret. Mattan lägger ni ut om spill kan läcka ut i dagvattenbrunnen vid farligt avfall.
 • Har du stora mängder farligt avfall? Kontakta kundtjänst innan du kommer: kaab@kilsatervinning.se, eller 0554-191 22.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan