Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Gör så här vid besök med ÅVC+

Du måste genomföra utbildningen och klara prov och få en säkerhetsgenomgången för att bli behörig för ÅVC+.

  1. Ladda ner appen Mitt Kil. Läs mer om appen Mitt Kil
  2. Öppna grinden genom att öppna appen mitt Kil (gå till återvinningscentralen,  logga in med BankID och  tryck sedan på ”Öppna grinden").
  3. Vid inpassering: stanna innanför grinden tills den stängts innan du kör vidare. Detta för att förhindra att någon annan smiter in på din inloggning.
  4. Logga in med ditt körkort som vanligt i terminalen vid respektive ÅVC-del.
  5. Sortera och lämna ditt avfall i rätt container. Det är viktigt att avfallet är välsorterat för att kunna tas omhand i nästa steg i återvinningen.
  6. Utpassage: Kör nära grinden så öppnas den automatiskt. Stanna efter grinden och kontrollera att den går igen innan du åker vidare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
7 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan