Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Kundkort återvinningscentralen

Företag och verksamheter har inte automatiskt tillträde till vår återvinningscentral (ÅVC). I Kil har vi valt att ha ÅVC:n öppen för företag för att underlätta företagandet, men företag och verksamheter får betala för servicen.

Kundkort för företag och verksamheter

Företag anmäler sig genom att kontakta kundtjänst på kaab@kilsatervinning.se. Om du som företagare vill ha tillgång till ÅVC ansöker du om ett kundkort för företag. Detta kan hämtas efter fem arbetsdagar efter beställning vid våghuset på ÅVC:n. Korten kostar 70 kr/styck exkl. moms.

När du hämtat kortet skannas detta vid varje inpassage och vi debiterar ditt företag en besöksavgift på 250 kr exklusive moms per besök. Fakturering sker månadsvis.

Kom ihåg att farligt avfall inte ingår i ovanstående besöksavgift. Nedanstående avfallsslag ingår inte i besöksavgiften och tas inte emot hos oss. 

  • Farligt avfall
  • Färg
  • Oljor
  • Kemikalier
  • Elavfall som inte omfattas av producentansvar.

Asbest ingår inte i besöksavgiften. Behöver du lämna asbest kontaktar du ÅVC-personalen på 0554-192 79 innan ditt besök för att få en prisuppgift. 

Mejla oss på kaab@kilsatervinning.se om ert företag önskar nyttja ÅVC:n.

Har du tunga transporter skall du väga in ditt fordon på fordonsvågen bredvid våghuset på ÅVC:n. Betalning sker enligt prislista. Kontakta personalen på ÅVC vid frågor eller tveksamheter så hjälper personalen när du besöker återvinningscentralen så blir det smidigt för båda parter

Tack för att du medverkar till att göra Kils kommun till ett renare och trevligare samhälle.

Har du frågor? Kontakta oss via 0554-191 22, 0554-192 79 eller mejla till kaab@kilsatervinning.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
28 juni 2024

Sidfot

Gå till startsidan