Gå till innehåll
Driftinformation 1
Kontakta oss

Vart tar ditt avfall vägen

På den här sidan kan du läsa om vart ditt avfall tar vägen.

Restavfall

Restavfall är sådant som inte kan sorteras på annan plats, till exempel på återvinningsstationen eller ÅVC. Restavfallet lägger du i den gröna tunnan. Avfallet transporteras till en godkänd anläggning för energiåtervinning. Energin tas tillvara och blir el och fjärrvärme.

Matavfall

Avfallet transporteras till mottagare. Avfallet rötas och biogasen blir fordonsbränsle. Rötresten bli biogödsel till våra åkrar.

Textil och skor

Transporteras och säljs i huvudsak i andra länder. Även trasiga och uttjänta kläder återvinns och blir ny kläder.

Möbler

Möbler krossas på vår anläggning. Det blir en brännbar rest och en metallfraktion. Den brännbara resten används som bränsle vid energiåtervinning och metallfraktionen omvandlas till nya produkter.

Kompost

Komposten transporteras till en extern mottagare som gör nya produkter så som jordförbättring och olika typer av trädgårdsjord.

Trä

Allt trä som lämnas till återvinningscentralen blir el och fjärrvärme i ett fjärrvärmeverk.

Metall

All metall återvinns från både förpackningar och skrot som blir nya metallprodukter. 

Wellpapp

Förpackningarna återvinns till nytt kartongmaterial. Kartong omfattas av producentansvar*. 

*Producentansvar betyder att den som har producerat produkten ansvarar för att den tas om hand och återvinns. 

Gips, glas och isolering

De är alla material som inte kan återvinnas. Därför lämnas allt till Lersätters deponi. 

Vitvaror och elektronik

Alla produkter återvinns av EL-kretsen, de omfattas av producentansvar. 

Farligt avfall

Färg, oljor och liknande tas om hand av entreprenör för destruktion.

Lampor och lysrör

Alla produkter återvinns av EL-kretsen, de omfattas av producentansvar.

Grenar och kvistar

Allt samlas upp, krossas till flis och säljs som biobränsle till fjärrvärmeanläggningar. 

Återbruk

Kläder, prydnader och annat som är för fint för att kastas bort, det kan återbrukas. Detta kan lämnas i våra återbrukshus på ÅVC. 

Plastförpackningar

Lämnas till återvinning och blir nya plastprodukter.

Hårdplast

Lämnas till återvinning och blir nya plastprodukter.

Papper

Lämnas till återvinning och blir nya pappersprodukter.

Däck

Lämnas till återvinning. Däck blir nya gummiprodukter eller energiåtervinns.

Sidinformation

Sidan uppdaterad:
25 april 2024

Sidfot

Gå till startsidan